Muhammed, naj je Allahov mir in blagoslov z njim, je bil zelo milostljiv.

Bil je tako zelo milostljiv, tudi takrat ko so ga malikovalci poškodovali s kamenjem in ko je imel priložnost, da se jim upravičeno maščuje, tega ni storil. Ko se je vračal iz Taifa ves v bolečinah in žalosten, mu je Allah poslal angela, ki je zadolžen za hribe in gore, ta mu je rekel:

“Če želiš, bom na njih zrušil dva hriba!?”

Allahov poslanec, naj je Allahov mir in blagoslov z njim, je odgovoril:

Ne, ravno nasprotno. Upam da bo Allah iz njihovih hrbtenic izvedel tiste, ki Ga bodo oboževali, Njega Edinega in ničesar Mu ne bodo pridružili (odrekali se politeizma – širka)…”

(Buhari, 3/1180, št. 3059; Muslim, 3/1420, št. 1795)