Pomnjenje Kur’ana na pamet

Rekel je Vzvišeni Allah: “Kur’an smo razodeli tako, da ga je lahko razumeti in si ga...

Read More