Jezus (Isa a.s.) je poslan od Allaha (Slavljen naj je On), on je Poslanec, kakor je to bil Mojzes in ostali.

      1.  Bog ne more biti rojen!

Bog ni prišel iz neobstoječega stanja v obstoječe. On ni bil ustvarjen. Po drugi strani vemo, da je bil Jezus rojen!

“Ni rodil in rojen ni, nihče mu ni enak!”(Al-Ihlas, 3-4)

Ko nekdo reče, da je Jezus “Bog”, se pri izgovarjanju teh besed ne zaveda, kaj vse je nezavedno pripisal Vzvišenemu Bogu. Od tega, da je bil slep, gluh, nemočen itd… Kajti vsi vemo, da je otrok v določenem mesecu slep, gluh itd… Ali si lahko nekaj takega sploh zamislimo???

      2. Ne obstaja nikakršen dokaz o tem, da je Jezus Bog!

Poslušaj, Izrael: GOSPOD je naš Bog, GOSPOD je edini! 5 Mz 6,4

Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog, ki opravlja čudovita dela, on edini. Ps 72,18

Molila je h Gospodu, Izraelovemu Bogu, z besedami: »Moj Gospod, naš Kralj, ti si edini! Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal, razen tebe. EstG 8,14

Če bi bil Jezus Bog, bi se jasno izrazil in rekel “Jaz”. Za primer vzemimo, ko so ga Judje vprašali: “Ali si ti Bog” Jezus je odgovoril: “To vi pravite” – a ni logično da bi Jezus jasno rekel “Jaz sem Bog”

Jezus nikoli ni rekel: “Obožujte me!

      3.  Jezus je molil k Bogu!

To nam Biblija potrjuje, ko govori o tem, da je padal na lice in molil k Bogu! Kot vsi ostali Poslanci je tudi Jezus molil k svojemu Bogu.

Potem je Abraham molil k Bogu in Bog je ozdravil Abiméleha, njegovo ženo in dékle, da so mogle roditi. 1 Mz 20,17

Tedaj je ljudstvo zavpilo k Mojzesu; ta je molil h GOSPODU in ogenj je ugasnil. 4 Mz 11,2

Samuel je rekel: »Zberite ves Izrael v Micpi! Molil bom za vas h GOSPODU.« 1 Sam 7,5

Ko so Arámci šli nadenj, je Elizej molil h GOSPODU in rekel: »Udari, prosim, ta narod s slepoto!« In udaril jih je s slepoto, po Elizejevi besedi. 2 Kr 6,18

Nato je Elizej molil in rekel: »GOSPOD, odpri mu vendar oči, da bo videl!« In GOSPOD je odprl dečku oči in je videl; in glej: gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja. 2 Kr 6,17

Tedaj je Job vstal in pretrgal svoja oblačila, si ostrigel glavo, padel na tla in molil. Job 1,20

Prišli so na kraj z imenom Getsemani, in Jezus je rekel svojim učencem: »Sedíte tukaj, dokler bom molil!« Mr 14,32

Vsi so oboževali Edinega Boga Allaha.

Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Mt 27,46

Ali je Bog sam k sebi zavpil? NE!

      4.  Bog nima potrebe po spanju, hrani, pijači itd.

Jezus je spal, jedel in pil…

Jezus je Poslanec in ne Bog!

Če Jezus ne bi pil vode in užival hrane, bi umrl. Potemtakem je prepričanje,da je Jezus „Bog”, zelo velik absurd.

Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. Lk 4,1

12 Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. Mt 21,18–19

Mar kdo misli, da je hudič skušal “Boga” in da je “Bog” je bil lačen??

No gremo naprej…

      5.  Bog vse ve!

Jezus ni vedel vsega. To potrjuje sama Biblija, ko govori o tem, da Jezus ni vedel, kdaj bo Sodni dan.

Drugi primer:

Jezus je nejevoljen nad smokvinim drevesom Mt 21,18–19

12 Ko so šli naslednji dan iz Betanije, je bil lačen. 13 Od daleč je zagledal smokvino drevo, ki je imelo listje. Šel je pogledat, če bi morda kaj našel na njem. Prišel je do njega, pa ni našel drugega kot listje; ni bil namreč čas za smokve. 14 Tedaj mu je rekel: »Naj od tebe nikoli več nihče ne jé sadu!« In njegovi učenci so to slišali.

Postavlja se vprašanje: Kako Bog, ki upravlja z vso naravo, v tem dogodku ni vedel, da na drevesu ni smokve?! Drugo, mar bi Bog izgovoril nekaj takega: Naj od tebe nikoli več nihče ne jé sadu?!

Saj je On Tisti, ki nam daje oskrbo! Slavljen naj je On!

      6.  Jezus pravi, da je poslan in potrjuje monoteizem!

3 Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. 4

Tebe ali sebe?!

Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Mr 10,18

Tukaj jasno vidimo, da Jezus ni Bog!

      7.  Biblija trdi, da je bil Jezus ubit!

Kako lahko umre Tisti, ki daje življenje in smrt, in kdo je nadziral ves svet v času »Gospodove smrti«?!

Allah je (ellezī lā jemūt) Tisti, ki ne umira!

»Mesija, Marijin sin, je samo poslanec – že pred njim so poslanci prihajali in odhajali – in njegova mati je vedno govorila resnico.« (Al-Ma’ide, 73)

      8.  Ali je Bog nemočen?!

Bog, Stvaritelj vsega, je vsemogočen, ampak trditev, da je Jezus “Bog” predstavlja dejstvo, da je Bog nemočen, mar ni tako?!

Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti. Jn 5,30

      9.  Bog je Edini, ki se obožuje!

Jezus nikoli v svojem življenju, dokler je korakal po Zemlji, ni rekel “Jaz se Bog” ali “Obožujte me”… Niti v eni od 66 oz. 73 knjig se ne nahaja izjava Jezusa, da je on bil Bog… Sprašujem se, zakaj ga potem ljudje imajo za boga??

Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Mr 10,18

Mar ni jasen tale odstavek? Mar se ne vidi jasno, da Jezus sebe ni smatral kot Boga?!

Jezus (Isa a.s.) je poslan od Allaha (Slavljen naj je On), on je Poslanec, kakor je to bil Mojzes in ostali.

Allah ni odvisen od nas, a mi smo odvisni od Njega.