Kdor naredi nekaj od navedenih stvari, bodisi v šali ali pa ne, je nevernik, razen tistega, ki bo prisiljen.

1) Mnogoboštvo v oboževanju;

Allah (Vzvišen naj je On) pravi:

» Allah sigurno ne bo odpustil, da imate koga za njemu enakega, druge grehe pa bo odpustil, komur bo sam hotel.« (Približen prevod iz sure An-Nisa, 116)

In pravi Allah (Vzvišen naj je On):

»Človeku, ki ima koga za Allahu enakega, bo On prepovedal vstop v Džennet (raj); prebival bo v Džehennemu (peklu).« (Približen prevod iz sure Al-Maida, 72)

To tudi vključuje vsako žrtvovanje nekomu drugemu namesto Allahu (Vzvišen naj je On); npr.: ljudem, džinom (nevidna bitja), grobovom, kipom itd.

2) Tisti, ki verjame ali postavi posrednike izmed njega in Allaha (Vzvišen naj je On), molitve daje posrednikom in zaprosi jih da se oni zavzemajo za njega pri Allahu (Vzvišen naj je On), je nevernik , po konsenzu (soglasju) vseh muslimanov.

3) Tisti, ki ne smatra mnogobožce kot nevernike ali dvomi v njihovo neverstvo ali smatra njihovo vero kot pravilno, je nevernik.

4) Tisti, ki verjame, da je neka pot boljša od Poslančeve (naj je Allahov mir in blagoslov z njim) poti in da je drugi zakon boljši od njegovega (naj je Allahov mir in blagoslov z njim), in tisti, ki daje prednost človeškim zakonom nad Allahovim zakonom je nevernik.

5) Tisti, ki prezira oz. sovraži nekaj s čimer je poslan Muhammed (naj je Allahov mir in blagoslov z njim) je nevernik, pa tudi če sam to isto prakticira.

6) Tisti, ki se posmehuje nečemu iz islama ali Poslancu, (naj je Allahov mir in blagoslov z njim), ali nagradi ali kazni je nevernik.

Allah (Vzvišen naj je On) pravi: »Če jih vprašaš, bodo gotovo rekli: ˝Samo pogovarjali in zabavali smo se.˝ Reci: ˝Ali se niste Allahu in Njegovim besedam in Poslancu Njegovemu posmehovali? Ne opravičujte se. Jasno je, da ste neverniki, a trdili ste da ste verniki.˝« (Približen prevod iz sure At-Tawba, 65-66)

7) Sihr (čarovništvo).

Allah (Vzvišen naj je On) pravi: »…satani so neverniki, ljudi učijo čarovništva… A ta dva (tukaj se misli na Haruta in Maruta –meleka (angela)) nista nikogar poučevala, ne da bi mu prej rekla: ˝Poslana sva bila, da te skušava. Ne zavrzi svoje vere.˝« (Približen prevod iz sure Al-Baqara, 102)

8) Pomaganje nevernika v borbi proti muslimana.

Pravi Allah (Vzvišen naj je On): »…če jih kdo med vami izbere za zaščitnike, je že njihov!…« (Približen prevod iz sure Al-Maida, 51)

9) Tisti, ki smatra, da so nekateri ljudje opravičeni od dolžnosti prakticiranja šeriata (oz. nekatere islamske dolžnosti) je nevernik.

10) Obračanje oz. zapostavljanje Allahove vere, na način da jo ne izučuje oz. ne prakticira.

Pravi Allah (Vzvišen naj je On): »Je kdo manj pravičen od tistega, ki ga opomnijo z besedami Gospodarja svojega, on pa se obrne stran? Resnično bomo kaznovali hudodelce!« (Približen prevod iz sure As-Sagda, 22)

Kdor naredi nekaj od navedenih stvari, bodisi v šali ali pa ne, je nevernik, razen tistega, ki bo prisiljen. Vse te stvari so zelo razširjene med nami. Dolžnost vsakega muslimana je, da se jih izogiba in boji. Prosimo Allaha (Vzvišen naj je On) za zaščito od stvari, ki izzivajo Njegovo jezo in težko kazen.