Tevhid pomeni čaščenje izključno Allaha brez mnogoboštva (širka oz. pridruževanja)

Tevhid je vera v katero so pozivali vsi Poslanci (naj je božji mir z njimi). Širk je popolno nasprotje Tevhidu in drug drugega izključujeta (anulirata). Allah je ljudi in džine ustvaril samo zato, da bi le Njega častili in da Mu ne bi nikogar pridruževali:

»Džine in ljudi sem ustvaril samo zato, da me obožujejo.« (Az-Zarijat, 56)

Ibn Abbas, zelo znan in ugleden islamski učenjak, je obrazložil ta ajet z besedami:Da ga imajo za edinstvenega (v oboževanju)“.

Ljudem se zapoveduje udejanjenje Tevhida (monoteizma) in tistega, kar iz njega izhaja:

»Ukazano pa jim je, naj samo Allaha obožujejo, naj Mu iskreno kot pravoverni izpovedujejo vero.« (Al-Bajjinah, 5)

Tevhid pomeni čaščenje izključno Allaha brez mnogoboštva (širka oz. pridruževanja). Allah je ukazal prakticiranje Tevhida v vseh segmentih življenja:

»Vsem ljudstvom smo poslali poslance: `Allaha obožujte in ogibajte se tagutov (tistih, ki se obožujejo poleg Allaha)´.« (An-Nahl, 36)

Allah je vse Poslance poslal z nalogo, da širijo Tevhid:

»Niti enega poslanca nismo poslali pred teboj, ne da bi mu razodeli: »Ni boga razen mene, zato Me obožujte!« (Al-Anbija, 25)


2. Tevhid – monoteizem oz. verovanje v enega in edinega Boga, ki najstrožje prepoveduje čaščenje kogarkoli in česarkoli poleg Allaha

3. Širk – mnogoboštvo oz. politeizem; s tem terminom lahko označimo celo vero ki vsebuje mnogoboštvo, ali pa le eno določeno dejanje mnogoboštva, kot je molitev nekomu poleg Allaha