Islamski izobraževalni portal

Pomen pričanja, da je Muhammad Allahov Poslanec

To pomeni verovati v njegove izjave, opravljati dejanja, ki jih je ukazal, izogibati se dejanjem, ki jih je prepovedal in častiti Allaha na način, ki ga je predpisal in kakor nas je naučil.

Kaj pomeni verovanje, da je Muhammad Allahov Poslanec?

 1. Verjeti vsem izjavam, ki jih je izrekel o vsem. To vključuje naslednje:
 • Zadeve povezane z nevidnim svetom, kot so Zadnji dan, večna blaženost v Raju in nenehna kazen v Peklu.
 • Dogodki, ki se bodo zgodili na Sodnem dnevu, znamenja tega dneva in veliki dogodki pred koncem sveta.
 • Zgodbe preteklih narodov in dogodki, ki so se zgodili med poslanci in njihovimi ljudmi.
 1. Opravljati dejanja, ki jih je zapovedal in izogibati se dejanjem, ki jih je prepovedal. To vključuje naslednje:
 • Podrediti se njegovim ukazom, s popolnim prepričanjem, da ni govoril po svojih strasteh in da je bilo to, s čimer je prišel, nič drugega kot razodeto razodetje. Allah pravi (citiramo v približnem prevodu pomena): “Kdor se pokorava Poslancu, se je že pokoril Allahu.” (Sura An-Nisa’, 4:80)
 • Izogibati se dejanjem, ki jih je prepovedal, kot so napačne prakse in grdo obnašanje, s popolnim prepričanjem, da nam je to prepovedal zaradi Božje modrosti za našo korist, čeprav se včasih ne zavedamo te koristi.
 • Biti prepričan brez vsakršnega dvoma, da nam bo opravljanje dejanj, ki jih je zapovedal in izogibanje dejanjem, ki jih je prepovedal zelo koristilo in nas osrečilo v tem življenju in na onostranstvu. Allah pravi: “In ubogajte Allaha in Poslanca, da bi vam bila izkazana milost.” (Sura Ali ‘Imran, 3:132)
 • Čvrsto verjeti, da bodo tisti, ki ne ubogajo Allahovega Poslanca, trpeli bolečo kazen. Allah pravi: “Naj se pazijo tisti, ki se upirajo njegovemu ukazu, da jih ne prizadene huda skušnjava in jih ne doleti boleča kazen!” (Sura An-Nur, 24:63)
 1. Častiti Allaha v skladu s poslančevimi navodili. To vključuje naslednje:
 • Slediti njegovemu primeru: Moramo slediti poslančevi Sunni ali praksi, vključno z njegovimi besedami, dejanji in molčečimi privolitvami v vseh vidikih našega življenja. Bolj ko oseba sledi poslančevemu primeru, bolj se približa Allahu in višje stopnje časti bo imela pri svojem Gospodarju. Allah pravi: “Reci: ‘Če zares ljubite Allaha, mi sledite in Allah vas bo vzljubil in vam odpustil vaše grehe. Allah pa je Tisti, ki odpušča, Usmiljeni.'” (Sura Ali ‘Imran, 3:31)
 • Islam je popoln: Allahov Poslanec ﷺ je prenesel islam in vse njegove zakone v popolnosti, zato nikomur ni dovoljeno vpeljati neke prakse v islam, ki je Poslanec ﷺ ni odobril.
 • Islam je primeren za vsa obdobja in mesta: Islamska pravila omenjena v Kur’anu in poslančevi Sunni so primerna za vsa obdobja in mesta, saj nihče ne ve z gotovostjo, kaj je najboljše za ljudi, razen Allah, ki jih je ustvaril.
 • Slediti poslančevi Sunni: Zato da bi bila dobra dejanja in dejanja predanosti sprejeta pri Allahu, morajo biti storjena v skladu in na način, kakor je to Poslanec ﷺ počel. Allah pravi: “Kdor hrepeni po srečanju s svojim Gospodarjem, naj opravlja dobra dejanja in naj si v čaščenju svojega Gospodarja poleg Njega ne vzame nobenega drugega (za Boga).” (Sura Al-Kahf, 18:110) Izraz “dobra dejanja” tukaj označuje dejanja, ki so narejena v skladu s poslančevo Sunno.
 • Novotarije v verskih zadevah so strogo prepovedane: Tisti, ki vpeljejo novotarijo v vero (dejanje čaščenja, ki nasprotuje poslančevi Sunni), na primer molitev, ki je ni odobril Poslanec ﷺ, jasno nasprotuje njegovemu ukazu in na novo predstavljena novotarija bo zavrnjena. Allah pravi: “Naj se pazijo tisti, ki se upirajo njegovemu ukazu, da jih ne prizadene huda skušnjava in jih ne doleti boleča kazen!” (Sura An-Nur, 24:63) V zvezi s tem je Poslanec ﷺ rekel tudi: “Kdor vpelje nekaj v to našo vero, kar ni od nje, bo le-to zavrnjeno.” (Sahih Al-Buhari: 2550, Sahih Muslim: 1718)

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Naprej