Islamski izobraževalni portal

Obresti skozi islamsko ekonomsko pravo

Obresti se definirajo na različne načine, vendar je najbolj resna oblika obresti, in zato še toliko bolj nedovoljena, tista, ki se tiče posojil in dolgov. Pokriva vsako dogovorjeno dodatno količino nad glavnico v transakciji posojila ali dolga in je dveh vrst.

  • Obresti na dolgove

Ta vrsta obresti obstaja v vsakem dolgu, ki nosi zavezujoč dogovor dolžnika, da bo upniku plačal neko dodatno vsoto denarja na glavno vsoto dolga.

Primer: Janez si sposodi 1000 € od Martina in mu obljubi, da mu bo vrnil naslednji mesec. Vendar Janez ne more odplačati dolga po enem mesecu in zato Martin, upnik, postavi pogoj, naj Janez odplača dolg brez dodatka na glavnico dolga, ali pa naj plača 1100 € naslednji mesec. Če tudi naslednji mesec ne more odplačati te vsote, bo Martin odložil odplačilo še za en mesec pod pogojem, da Janez plača 1200 €.

  • Obresti na posojila

V tej vrsti oseba vzame posojilo od druge osebe ali banke ob dogovoru v pogodbi, da mora posojilojemalec plačati letne obresti, o katerih se obe stranki strinjata, recimo 5 %, na izposojeno količino posojilodajalca.

Primer: Janez se zanima za hišo, ki je vredna 100.000 €, vendar nima dovolj denarja, da bi jo kupil, zato vzame posojilo na banki pod pogojem, da mora banki plačati 150.000 € v mesečnih obrokih v obdobju petih let.

Obresti so strogo prepovedani v islamu in je eden od velikih grehov, če je posojilo vzeto z obrestmi, pa naj bo to investicijsko posojilo za financiranje posla ali industrije ali kupovanje pomembnega premoženja, kot je hiša ali posestvo ali potrošniško posojilo za oseben, družinski ali gospodinjski namen.

Vendar se kupovanje blaga po obrokih po višji ceni kot je cena, ki bi jo plačali z gotovino, ne razume kot oblika poslovanja z obrestmi.

Islamski predpis o obrestih

Pisni dokazi iz Kur’ana in poslančeve tradicije izpostavljajo, da so obresti strogo prepovedani v islamu, da je eden od velikih grehov in da Allah ni napovedal vojne nobenemu grešniku, razen tistim, ki se ukvarjajo z obrestmi.  Allah omenja, da je s kaznijo zadel skupino pripadnikov Knjige “zaradi jemanja obresti, ko jim je bilo to že prepovedano.” (Sura An-Nisa’, 4:161)

Kazen za obresti

  1. Tisti, ki vstopijo v transakcije z obrestmi, se izpostavijo vojni, ki sta jo Allah in Njegov Poslanec ﷺ napovedala tistemu, ki se ukvarja z obrestmi in tako postane njun sovražnik. Allah pravi (citiramo v približnem prevodu pomena): “Toda če tega ne storite, bodite prepričani, da boste v vojni z Allahom in Njegovim poslancem. Če pa se pokesate, vam pripada glavnica vašega imetja; ne delajte krivice in tudi vam se ne bo delala krivica.” (Sura Al-Bakara, 2:279) Takšna vojna pusti za seboj uničujoče fizične in psihološke posledice ter številne oblike globoke zaskrbljenosti in depresije, ki so zadele ljudi dandanes. To so nekateri znaki takšne vojne, ki jo je Allah napovedal tistemu, ki se ne pokori Njegovim ukazom, ko se zaplete v transakcije z obrestmi. Posledice takšne vojne na onostranstvu pa bodo še hujše od tega, kar si oseba sploh lahko zamisli.
  2. Tisti, ki se zapletejo v transakcije z obrestmi na kakršenkoli način, so prikrajšani za Allahovo milost. Džabir ibn Abdullah je prenesel: “Allahov Poslanec ﷺ je preklel osebo, ki sprejema obresti, tistega, ki jih daje, in tistega, ki jih zapiše, in dve priči.” Rekel je: “Vsi so grešniki.” (Sahih Muslim: 1598)
  3. Oživljeni bodo na Sodnem dnevu v takšni odbijajoči obliki, da se bodo opotekali, trzali in tresli, kakor nekdo, ki trpi zaradi norosti ali epileptičnega napada, kakor Allah pravi: “Ti, ki jedo (jemljejo) obresti, se ne bodo dvignili, razen kot tisti, ki ga je satan z dotikom dotolkel.” (Sura Al-Bakara, 2:275)
  4. Dobiček iz transakcije z obrestmi, ne glede na njegovo velikost, bo prikrajšan za vse blagoslove in tisti, ki uporabljajo tak dobiček, ne bodo našli ne sreče ne spokojnega uma, kakor Allah pravi: “Allah uničuje obresti, povečuje miloščine in Allah ne mara nobenega nevernika, nobenega grešnika.” (Sura Al-Bakara, 2:276)

Škodljivi učinki obresti na posameznika in na družbo

Islam je strogo prepovedal obresti zaradi velike škode, ki jo Povzroča tako posamezniku kot tudi družbi. Ti škodljivi efekti vključujejo naslednje:

Povzroča hud nered pri distribuciji premoženja in povečuje razliko med bogatimi in revnimi

Ker obresti koncentrirajo bogastvo v rokah peščice posameznikov in preprečuje, da se uporablja za splošno družbeno dobro, povzroča nepravično distribucijo premoženja in sredstev ter družbo razdeli na zelo majhno super bogato manjšino in veliko revno ter prikrajšano večino, to pa je stanje, ki običajno v družbi dvigne stopnjo sovraštva in kriminala.

Spodbuja pretirano zapravljivost

Dejstvo, da je jemanje posojil od finančnih institucij, ki zaračunavajo obresti na ta posojila, postalo dostopno bolj kot kdajkoli, je spodbudilo številne ljudi, da so postali veliki zapravljivci. Najdejo finančno institucijo, od katere si sposodijo denar, da zadovoljijo potrebe vseh vrst, potem ekstravagantno porabljajo denar za luksuzne predmete, nato pa se znajdejo preobremenjeni z dolgovi, ki jim povzročajo depresijo, zaskrbljenost in stres, ker jih ne morejo odplačati.

Investitorje odvrača od investicij v domače koristne projekte

Ker so bili zvabljeni z obrestnimi dobički, ki jih obrestni sistemi dovoljujejo investitorjem, da jih dobijo iz svojega kapitala, nočejo vlagati v domačo industrijo, kmetijstvo ali trgovinske projekte, ne glede na njihovo korist za družbo, saj verjamejo, da ti projekti vsebujejo nekaj tveganja in zahtevajo veliko truda.

Bogastvu odvzame vse blagoslove in vodi v ekonomsko krizo

Vse ekonomske krize, ki jih prestajajo finančne institucije in posamezniki, so v glavnem povzročene zaradi vztrajanja v transakcijah z obrestmi in so eden od razlogov, zakaj so te transakcije brez vsakršnega blagoslova, nasproti človekoljubnim dejanjem, ki blagoslovijo premoženje in ga povečajo. Allah pravi: “Allah uničuje obresti in povečuje miloščine.” (Sura Al-Bakara, 2:276)

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Naprej